Mestoverschot alsnog doodsteek voor zeldzame koeien

Nederland dreigt alsnog zijn zeldzame koeien te verliezen als gevolg van het mestoverschot. Het is de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) niet gelukt om de vrijstelling die ex-staatssecretaris Martijn van Dam verstrekte, voortgezet te krijgen. De vanaf 1 januari 2018 ingaande fosfaatwetgeving laat volgens het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) geen ruimte voor die vrijstelling. SZH-voorzitter Boink is ernstig teleurgesteld en waarschuwt voor de gevolgen. ‘We storten onze zeldzame runderrassen in de afgrond als we niet snel een oplossing vinden.’

Uit een door de SZH gehouden enquête onder melkveehouders van zeldzame koeien zoals de Fries Hollandse, de Fries roodbonte, de Blaarkop, de Lakenvelder, het Brandrood rund en de Witrik, blijkt dat een derde van de boerenbedrijven hun zeldzame koeien zal laten slachten, inkruisen of afvoeren. Van sommige van deze rassen zijn er nog maar 500 tot 1200 dieren over waardoor ze al ernstig kritiek of bedreigd zijn in hun voortbestaan. Deze historische rassen leveren veel minder op dan de op melkproductie gefokte Holstein Friesian. Inmiddels bestaat nog maar een kwart (0,25) procent van onze melkveestapel uit oude Nederlandse runderrassen.

Boink: ‘Het probleem betreft maar een heel kleine groep van in totaal 3000 tot 5000 melkveekoeien.’ Terwijl Europa en ook Nederland er alles aan moeten doen om de agro-biodiversiteit zoals zeldzame landbouwhuisdierrassen te behouden, is er in de nieuwe fosfaatwetgeving geen enkele ruimte gelaten voor bescherming van ons levend erfgoed. ‘Dit voorjaar redden de Kamer en Van Dam de koeien van de slacht, maar dat blijkt achteraf alleen maar tijdelijk te zijn geweest.’ Ook het lot voor de voor vleesproductie gehouden zeldzame koeien is nog ongewis.

De SZH zet het overleg met het ministerie voort. Boink: ‘We hopen dat het Ministerie met spoed aan een regeling werkt waarbij voor het houden van zeldzame landbouwhuisdieren een premie per dier wordt verstrekt. In andere Europese landen is die regeling al vele jaren praktijk.’ De EU heeft hier subsidiemiddelen voor, inclusief normen om de hoogte van de premie vast te stellen. Maar de Nederlandse overheden (het Rijk en de provincies) zijn, zo erkende Van Dam afgelopen zomer, vergeten om in Brussel aan te kloppen voor deze EU-middelen ter bescherming van zeldzame veerassen en agro-biodiversiteit. Boink: ‘Het kan niet zo zijn dat we tot 2020 moeten wachten om die regeling van kracht te laten worden. Het is op dit moment al code rood voor onze oorspronkelijke runderrassen.’

Bron: website SZH Mestoverschot alsnog doodsteek voor zeldzame koeien

 

Hebt u de petitie al getekend? reddeblaarkop.petities.nl

 

Mestoverschot alsnog doodsteek voor zeldzame koeien
Schuiven naar boven