Natuurhoeve G38: “De Blaarkop helpt ons vooruit naar vroeger”

Mijn opa was Blaarkopboer. Ik herinner me de witte spookachtige gezichtjes die bij het donker opkwamen en de grote Groninger akkerbouwschuur binnenliepen. Achter de witte gezichten kwamen grote glanzend zwarte lijven, die op een heel wonderlijke manier, zonder dat er enig systeem in zat, op plekjes achterin de grote schuur gingen staan. Iedere koe wist nog waar hij een winter lang was geweest. Met de melkbeurt ‘s avonds of ‘s ochtends kwamen ze uit de weide teruggelopen naar hun vertrouwde stek.

Nu ben ik boer en is het bijna 50 jaar later. Wat heb ik genoten toen op ons gangbaar melkveebedrijf in Flevoland de eerste Blaarkoppen arriveerden. We werden best bekend met onze kruisingen tussen Blaarkop en Holstein. Kruisingen die zo succesvol zijn dat het de blaarkop bijna de kop heeft gekost. In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw waren het de echte fokkers, de boeren met goede Blaarkoppen die eens de Holstein probeerden… en het effect was grandioos: zij dachten dat het aan de Holstein-vader van de kruisingen lag dat de nieuwe generatie koeien zo goed was. Dat was niet zo, het was de combi en om die reden durfden wij dat in de jaren 90 en 00 ook weer te doen! Maar nu andersom, de Blaarkop als vader. Een voordeel was dat de kruisingen er uitzagen als Blaarkoppen. Dus iedereen dacht, wat een goeie koeien, die Blaarkoppen! Dat heeft voor een mooie piek in het aantal inseminaties in Nederland gezorgd.

Nu hebben we naast kruisingen ook veel zuivere Blaarkoppen, nakomelingen van de eerste, aangekochte dieren. Jazeker, ook uit Leiden en omstreken. Meer zuivere dieren, dat past ook, want inmiddels hebben we een natuurboerderij. Op ons bedrijf moeten de koeien uit een vrij sober rantsoen voldoende energie en eiwit halen om in hun onderhoud te kunnen voorzien. De uitdaging hier op Natuurhoeve G38, is om te laten zien dat je zonder subsidie met koeien particulier natuurbeheer kunt bedrijven. Oké, de uitgangspositie moet goed zijn. In ons geval heeft de overheid geholpen dat we het bedrijf konden kopen en een bijdrage verleend voor inrichting en het voormalig grootschalig weideland. Ook is 10 jaar beheer afgekocht. Nu zijn wij aan zet. En de blaren helpen!

De eerste resultaten zijn verrassend goed. In onze begroting zijn we uitgegaan van een kaasmakerij om de boel rond te zetten. Maar voorlopig zijn we nog zo aan het pionieren met vochtig weidevogelgrasland, akkernatuur en kruidenrijk grasland in combinatie met Luzerne en klaver , dat we nog onvoldoende tijd hebben gevonden voor het maken van kaas. Maar zo kan het ook: onze biologische melk brengt voor als nog genoeg op om de natuur-inclusieve manier van boeren te kunnen betalen.

Dankzij de Blaarkop: ze zijn nooit ziek, ze geven ieder jaar een kalf, ze worden stokoud en zijn prachtig om te zien!!  🙂

 

Ben Barkema
Natuurhoeve G38 te Lelystad

 

De Natuurhoeve combineert een duurzame aanpak met nieuwe efficiënte technieken. Dankzij de melkrobots kunnen de koeien vrij in- en uitlopen tussen strostal en het grasland. Dat geeft de boer de ruimte voor andere taken, zoals de verwerking van kaas van eigen melk. De boerderij streeft naar een kleinere voet- dan wel pootafdruk.

 

Hebt u de petitie al getekend? reddeblaarkop.petities.nl

 

Natuurhoeve G38: “De Blaarkop helpt ons vooruit naar vroeger”
Schuiven naar boven