WUR-onderzoek: milieu-impact van dubbeldoelkoeien is lager

Een overstap naar de dubbeldoelkoe is een goede manier om de uitstoot van de Nederlandse melkveehouderij omlaag te brengen. Dat is de conclusie van Theun Vellinga, onderzoeker aan de Wageningse Universiteit. Als gekeken wordt naar de milieu-effecten van de productie van melk, rundvlees en kalfsvlees samen, dan blijken dubbeldoelrassen niet minder efficiënt dan Holsteiners.

Om in 2020 aan de klimaatdoelen te kunnen voldoen, moet de uitstoot van de Nederlandse melkveehouderij nog fors omlaag. In een recent wetenschappelijk artikel bespreekt Vellinga diverse manieren om de uitstoot van broeikasgassen per liter melk te verlagen. Daaruit blijkt dat strategieën gericht op de reductie van broeikasgassen, zoals de verhoging van de melkproductie per koe, het verlengen van de levensduur en het gebruik van lichtere rassen zoals jersey, minder effectief zijn dan gedacht.

Integrale blik op melk én vlees

De melkveehouderij levert niet alleen melk, maar ook vlees. Afgemolken koeien worden immers geslacht en opgegeten. Maar als we onze koeien langer laten leven, komt er minder aanbod voor de slacht. En ook als we lichtere koeien houden zoals de Jersey, zorgt dat voor minder vlees. Hoe meer een koe namelijk gericht is op het produceren van melk, hoe minder vlees de koe en haar kalf zullen produceren. En zolang we niet minder rundvlees gaan eten, moeten we dus meer importeren als ons melkvee onvoldoende vlees levert. En de uitstoot van dat geïmporteerde vlees is hoger dan dat van melkkoeien. Vellinga pleit er daarom voor om melkveehouderijsystemen te beoordelen op de productie van melk én vlees.

Logisch: één koe voor melk én vlees

In een interview in Trouw stelt Vellinga: “Ik zou een lans willen breken voor de zogenaamde dubbeldoelkoe. Dat zijn rassen die worden gehouden voor zowel hun melk als hun vlees. De Groninger blaarkop bijvoorbeeld, of de Maas-Rijn-IJsselkoe. Ze geven minder melk dan een melkkoe en minder vlees dan een vleeskoe, maar voor de uitstoot van broeikasgassen is het gunstiger om melk en vlees te produceren met één dier in plaats van twee. Bovendien wordt de veehouderij dan minder kwetsbaar. Sterkere koeien zouden wel eens van pas kunnen komen om in te spelen op de effecten van klimaatverandering.”

Des te meer reden om bijzonder zuinig te zijn om de resterende 35.000 dubbeldoelkoeien in Nederland. Hoog tijd om een oplossing te vinden die de oud-Hollandse koeienrassen verzekert van een gezonde toekomst. Een toekomst waarin we ze in de veehouderij nog hard nodig zullen hebben!

Zie ook:
Vlees maakt dubbeldoelkoe beter voor milieu (Nieuwe Oogst)
Dubbeldoelras waardevol bij terugdringen broeikasgassen (Veeteelt.nl)

Hebt u de petitie al getekend? reddeblaarkop.petities.nl

Dubbeldoelkoeien zijn een goede manier om de uitstoot van koeien te beperken

WUR-onderzoek: milieu-impact van dubbeldoelkoeien is lager
Schuiven naar boven