Gemeenteraad Teylingen steunt zeldzame rassen met twee moties

De actie Red de Blaarkop krijgt ook in Teylingen de nodige steun. De Teylingse gemeenteraad nam maar liefst twee moties aan die tot doel hebben om de positie van de Blaarkoppen en Lakenvelders te steunen.

Blaarkoppen en Lakenvelders in de Erfgoedvisie

In de vergadering van de Commissie Ruimte op 13 februari stond de Erfgoedvisie op de agenda. Erfgoed is een belangrijk thema in de gemeente Teylingen, aldus D66 Teylingen in vragen aan het college. Erfgoed is breder dan monumenten, beaamt het college in de beantwoording van die vragen. Ook immaterieel erfgoed, zoals de Blaarkoppen en Lakenvelders, verdient een plek. Het college zegt toe dat dit erfgoed later wordt toegevoegd aan de Teylingse Erfgoedvisie.

Steun voor historische runderrassen

Een dag later, in de Commissie Bestuur, Toerisme en Recreatie op 14 februari, stonden de zeldzame runderrassen opnieuw op de agenda van de gemeenteraad. Nu gaat het om een motie die is ingediend door ChristenUnie Teylingen. De fractie geeft aan dat ze bij landbouwminister Carola Schouten pleit voor een landelijke regeling voor zeldzame huisdierrassen. Daarnaast vraagt ze de gemeente om het behoud van historische runderrassen onder te brengen in de Visie Groenblauwe Leefomgeving, die wordt opgesteld door de Provincie Zuid-Holland. Het levend historisch erfgoed zou goed passen in opgave 5 (Investeren in landschap en erfgoed) en 6 (Behoud en versterken natuurgebieden, cultuurlandschap/erfgoed, soortenbescherming en beheer).

Inspraak door het actiecomité

Ter ondersteuning van de motie maakt Lakenvelderhouder Fernand de Willigen gebruik van zijn inspreekrecht:

Geachte voorzitter,
Mijn naam is Fernand de Willigen. Ik heb een zoogkoeienbedrijf met Lakenvelders in Warmond. Samen met Blaarkophouder Theo Warmerdam van de Sophiahoeve en een inwoner van Leiden zijn we onlangs gestart met een petitie om de zeldzame oud-hollandse koeienrassen te behouden. Deze petitie wordt ook ondersteund door diverse organisaties in de regio Leiden.

Gelukkig kunnen we in onze regio deze koeien nog steeds tegenkomen. Er staan Lakenvelders bij Oostergeest in Warmond en mijn eigen kudde loopt in de Boterhuispolder. Blaarkoppen zijn onder meer te bewonderen bij de Elsbroekerwei in Hillegom en natuurlijk op de Sophiahoeve in Warmond. Op dit laatste bedrijf wordt door de familie Warmerdam al meer dan 400 jaar Leidse kaas en Leidse boter gemaakt. Altijd met melk van Blaarkoppen, daarmee zijn zij uniek in de wereld. Dat is toch iets waar we met z’n allen zuinig op moeten zijn.

De bedreiging voor de zeldzame runderrassen is het gevolg van de invoering van de fosfaatwet op 1 januari 2018. Deze wet maakt het nodig om dure rechten te hebben om een koe te melken. De oude dubbeldoelrassen zijn over het algemeen geen hoog-productieve koeien en daarom economisch minder interessant om te blijven melken. Deze dieren zullen dus eerder afgevoerd gaan worden. Daarbij is het extra wrang dat deze dieren juist prima in duurzamere en extensievere veehouderijsystemen passen, een richting die momenteel juist actueel is in onze maatschappij.

Het maken van Leidse boerenkaas is onlangs uitgeroepen tot immaterieel erfgoed. De Blaarkopkoeien die traditioneel de melk leverden voor deze kaas nemen wat ons betreft ook een belangrijke plek in in het cultureel erfgoed. Eeuwenlang stonden er in de polders rond Leiden alleen maar Blaarkoppen in de wei. De eerste gespecialiseerde veeteelt werd in deze regio ontwikkeld, met de Blaarkop als middelpunt. Er werd kaas en boter gemaakt. Karnemelk was een bijproduct van boter dat gebruikt werd in de blekerijen rondom Haarlem, de dieren werden geëxporteerd naar Engeland voor het vlees en de mest van de koeien liet de bollenteelt floreren. Op die manier ontstond in deze regio het eerste industriële veeteeltsysteem ter wereld.

Op afbeeldingen en schilderijen zijn dan ook vaak oude rassen te zien. Zo schilderde Salomon van Ruysdael tientallen wereldberoemde landschappen met blaarkoppen, te vinden in musea van New York tot Sint Petersburg. Ook lakenvelders sieren ook al eeuwenlang ons landschap, meestal als parkkoe bij landhuizen en kastelen. Het cultuurhistorische verhaal van de zeldzame rassen is nog lang niet algemeen bekend, De meeste mensen weten niet eens dat de polders rondom ons vroeger vol stonden met blaarkoppen. Het is belangrijk om dat verhaal niet verloren te laten gaan. Dit zou bijvoorbeeld verankerd kunnen worden in een brede erfgoedvisie, met zowel materieel als immaterieel erfgoed, zoals D66 dat ook bepleit heeft in de commissie Ruimte. Juist ook in de gemeente Teylingen, waar de weidegebieden, Leidse kaas en bollenteelt allemaal aanwezig zijn.

Naast de Blaarkoppen en Lakenvelders zijn er nog een aantal zeldzame runderrassen. Deze rassen hebben allen hun eigen verhaal, soms sterk verbonden met een bepaalde regio. Van een aantal rassen is de populatie al onder de duizend dieren gezakt, van de anderen zijn het er niet meer dan een paar duizend. Een gezonde populatie zou minimaal 6000 dieren moeten tellen. Het zou eeuwig zonde zijn als er rassen zouden verdwijnen, zowel voor de biodiversiteit als voor ons cultureel erfgoed. Genoeg redenen om onze zeldzame oud-hollandse rassen te beschermen. Als u het daarmee eens bent wil ik u dan ook vragen om onze petitie reddeblaarkop te ondertekenen op petities.nl en de motie die ingediend is door de Christen Unie te ondersteunen.
Bedankt voor uw aandacht.

De motie kan rekenen op veel sympathie bij College en raadsleden. Ze ondertekenen ter plekke onze petitie Red de Blaarkop en de motie wordt met algemene stemmen aangenomen.

In de Teylinger een verslag van de raadsavond.

Gemeenteraad Teylingen steunt zeldzame rassen met twee moties
Schuiven naar boven