30% minder Fries Roodbont vee in 2017. En dit jaar?

Het CGN in Wageningen heeft de populatiecijfers voor de Nederlandse runderrassen geactualiseerd met de gegevens van 2017. Wat was de impact van het fosfaatreductieplan op de zeldzame rassen? De cijfers laten vooral een grote terugloop zien bij Lakenvelders (-40%) en het Fries Roodbonte vee (-30%). 

Voor het vleesvee is inmiddels een werkbare oplossing bereikt binnen het fosfaatrechtenstelsel. Een flink deel van de zeldzame rassen is daarmee buiten de gevarenzone. Maar de echte dubbeldoelkoeien, die ook gemolken worden, vallen onverkort binnen het stelsel. En dat is met name voor het Fries Roodbonte vee een urgent probleem.

30% minder Fries Roodbont vee in 2017. En dit jaar?
Schuiven naar boven