Blaarkoppen en Lakenvelders in Teylingen ingezet voor begrazing

In een raadsmemo geeft B&W aan dat zij zich actief gaat inzetten voor het behoud van de zeldzame runderrassen. Dit in vervolg op de moties die de Teylingse gemeenteraad in februari unaniem heeft aangenomen. De Blaarkoppen en Lakenvelders die nu grazen in Kagerzoom en in de Boterhuispolder zullen worden ingezet voor extensief agrarisch natuurbeheer. Met informatieborden wordt het verhaal van de historische runderrassen verteld aan recreanten. De gemeente zal het belang van de historische runderrassen ook bij provincie Zuid-Holland onder de aandacht brengen.

De Teylinger: Blaarkoppen en Lakenvelders in gezet voor begrazing

Leidsch Dagblad: Teylingen helpt 'koeien van de Bollenstreek'

Blaarkoppen en Lakenvelders in Teylingen ingezet voor begrazing
Schuiven naar boven