G38: natuurboerderij met blaarkoppen én genoeg melk

Maar liefst twee columns besteedde Caspar Janssen aan zijn bezoek aan Natuurhoeve G38: “Een bedrijf waar de natuur leidend is, en waar toch voldoende melk wordt geproduceerd: het kan.”

Voor zijn rubriek ‘Caspar loopt’ in de Volkskrant loopt hij een jaar lang door Nederland en brengt zo het landschap in kaart, en daarmee de planten, dieren, mensen en kwesties van het Nederlandse land.

natuurhoeve blaarkoppenBen Barkema is de drijvende kracht achter omvorming van de gangbare melkveehouderij tot natuurboerderij met blaarkoppen. Het is een gemengd bedrijf met houtwallen, populieren, lindes, een bloemenveldje, een kruidenrijk weiland, een sloot met hoog waterpeil en een aangrenzend vernat weiland dat in het voorjaar dient als foerageer- en broedgebied voor weidevogels en steltlopers. Er wordt luzerne verbouwd, en op drogere grond nog wat akkerbouw en een opbrengstrijk kruidenrijk graslandje.

G38: natuurboerderij met blaarkoppen én genoeg melk
Schuiven naar boven