De Drie Wedden

NOORDELOOS – Op biologische melkveeboerderij De Drie Wedden zijn meerdere generaties van de familie Slob actief – met een schaapskudde en Blaarkoppen. Een groep Blaarkopossen loopt in natuurgebied op de uiterwaarden langs de Lek. De Drie Wedden doet actief aan weidevogelbeheer (plasdras, uitgesteld maaien, kruidenrijk grasland). Ze verkopen vleespakketten, ook online.

Contact

Tiendweg 4, 4225 PN Noordeloos
E: info@dedriewedden.nl
T: 0183 581 549

Schuiven naar boven