Bedreigingen

30% minder Fries Roodbont vee in 2017. En dit jaar?

Het CGN in Wageningen heeft de populatiecijfers voor de Nederlandse runderrassen geactualiseerd met de gegevens van 2017. Wat was de impact van het fosfaatreductieplan op de zeldzame rassen? De cijfers laten vooral een grote terugloop zien bij Lakenvelders (-40%) en het Fries Roodbonte vee (-30%). 

Fosfaatwet doodsteek voor levend erfgoed

De schrikbarende teruggang van bijen en andere insecten is regelmatig in het nieuws. Met de fosfaatwet, die in 2018 van kracht wordt, hangt ons iets vergelijkbaars boven het hoofd: het uitsterven van zeldzame oud-Hollandse runderrassen.

Mestoverschot alsnog doodsteek voor zeldzame koeien

Nederland dreigt alsnog zijn zeldzame koeien te verliezen als gevolg van het mestoverschot. Het is de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) niet gelukt om de vrijstelling die ex-staatssecretaris Martijn van Dam verstrekte, voortgezet te krijgen. De vanaf 1 januari 2018 ingaande fosfaatwetgeving laat volgens het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) geen ruimte voor die […]

AD: ‘Polderpanda van het Groene Hart met uitsterven bedreigd’

SlowFood Groene Hart organiseerde op 23 april 2017 een ‘Beleef de Blaarkop-dag’ bij Boerderij Buitenverwachting in Hoogmade. Op het programma stonden een bezoek aan Blaarkopkoeien in de stal van boerderij Buitenverwachting. De boeren Corneel van Rijn (Boerderij Buitenverwachting) en Theo Warmerdam (De Sophiahoeve) vertellen over het hoe en waarom van de Blaarkop koe. Slachter en slager […]

Schuiven naar boven