Update 21-12-2017

Geachte lezer,

Een week geleden is de petitie voor het behoud van de Blaarkop, de Lakenvelder en de andere zeldame rassen gestart. Inmiddels hebben we al bijna 2000 steunbetuigingen ontvangen. Dat is een mooie start. We hopen dat er nog vele duizenden ondertekeningen gaan volgen.

Wij willen u alvast bedanken voor uw steun, en meteen ook vragen om u te blijven inzetten voor het behoud van ons levend erfgoed. Dat kunt u doen door de petitie onder de aandacht te blijven brengen bij uw achterban. Via websites, nieuwsbrieven en mailings aan uw ledenbestand. U vindt bijgevoegd een persbericht wat u zou kunnen gebruiken om uw mediacontacten op de hoogte te brengen van de petitie. U kunt eventueel de alinea over Leidse historie uit het persbericht weghalen als u dat voor uw eigen mediacontacten niet van toepassing vindt.

Berichten op facebook en/of twitter zijn ook van harte welkom, gebruik dan bijvoorbeeld #reddeblaarkop en #fosfaatwet. De link naar de petitie is: https://reddeblaarkop.petities.nl

De petitie is ontstaan vanuit de zorgen in de Leidse regio over de bedreiging voor de Blaarkop, vanouds een veelgebruikt ras in de streek. We hebben de Blaarkop daarom als boegbeeld van onze actie gekozen, maar willen nadrukkelijk ook de andere bedreigde runderrassen in Nederland via onze actie ondersteunen. Door onze regionale cultuurhistorie erbij te betrekken, hopen we een breder publiek aan te spreken. Het is dan ook zeker niet bedoeld als regionale petitie. We ontvangen steunbetuigingen uit het hele land. Dus als u vanuit een andere hoek betrokken bent bij deze problematiek helpt uw steun ook!

Er is een begeleidende website bij de petitie: www.reddeblaarkop.nl
Voor deze website kunt u ook bijdragen aan de inhoud, op welke manier dan ook. Met een verhaal over een zeldzaam ras, een quote of tweet, of uw mening over de kwestie. Op deze manier willen we een breed cultuurhistorisch kader rond de zeldzame rassen opbouwen, zodat duidelijk blijkt dat het over nationaal erfgoed gaat. Erfgoed dat belangrijk is en blijft voor de landbouw, de agro-biodiversiteit, natuurbeheer, de productie van gezonde voeding én onze historie.

Als we allemaal samen dit onderwerp onder de aandacht blijven brengen achten we de kans groot dat de politiek dit ook zal oppakken.
We willen u alvast bedanken voor uw steun. Op weg naar de 40.000 handtekeningen!

Hartelijke groet,

Fernand de Willigen
Lakenvelder boer te Warmond

06 2127 8096
info@boterhuispolder.nl
www.boterhuispolder.nl

Twitter: @boterhuispolder
Facebook: Lakenvelder Boerderij Boterhuispolder

Schuiven naar boven